انتصابات جدید در شرکت برق منطقه ای کرمان

در جلسه ای که به منظور ابلاغ احکام جدید در سالن کنفرانس شرکت برگزار شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان ضمن قدردانی از همکاران اظهار داشت: امروز شاهد ایجاد تغییراتی در سیستم هستیم که با توجه به نیازهای شرکت ایجاد شده و امیدواریم همکاران در سمت های جدید مانند سمت های پیشین قوی کار کنند.

حمیدرضا حبیبی افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور بحث پدافند غیرعامل، بحران و ایمنی از اهمیتی بیش از پیش برخوردار شده و بنابرین دفتری با این عنوان پس از تصویب پست سازمانی زیر نظر دفتر مدیریت عامل فعالیت خواهد کرد.

سپس ابلاغ افراد در سمت های جدید به شرح ذیل ابلاغ شد:

  • مهندس حمیدرضا آخوند زاده به عنوان سرپرست امور انتقال جنوب و انجام امور محوله پست سازمانی مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل وHSE به مدت ۲ سال
  • مهندس مجید محمدی به مدت ۲ سال به عنوان سرپرست امور دیسپاچینگ و مخابرات
  • مهندس محسن شریفی با حفظ سمت به مدت ۲ سال به عنوان رئیس اداره بهره برداری AOC
  • مهندس فریده بزرگمهر به مدت ۲ سال به عنوان سرپرست گروه برنامه ریزی و مطالعات سیستم
  • مهندس مهدیه باقری پور به مدت ۲ سال به عنوان سرپرست گروه مطالعات شبکه
  • مهندس مهرداد کریمی به مدت ۲ سال به عنوان سرپرست اداره بهره برداری بافت
  • آقای احسان بهادر به مدت ۲ سال به عنوان سرپرست دفتر حقوقی

همچنین در این جلسه طی لوح هایی به امضاء مهندس محمدحسن متولی زاده مدیرعامل توانیر از تلاش های مهندس محمود سلیمیان معاون بهره برداری، مهندس محسن ایرانمنش معاون برنامه ریزی و تحقیقات و مهندس سیدناصر میرتاج الدینی معاون طرح و توسعه به پاس احداث و راه اندازی پروژه های فوق توزیع و انتقال تقدیر به عمل آمد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.