برای ما پیام بگذارید

    اطلاعات تماس


    کرمان،بلوار شهید عباسپور،ساختمان شماره۱-شرکت برق منطقه ای کرمان،دفتر روابط عمومی


    پست الکترونیک: Ravabet-omomi@krec.co.ir


    کد پستی: ۷۶۱۷۵۱۸۸